Stavby

MACRO

Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Na administratívno-obchodnej budove v mestskej časti Ružinov, sme sa podieľali na celom procese výstavby hrubej stavby počnúc základmi až po finálnu úpravu fasády.   

Bytovy dom Triangel

Investor: 3Angel
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Moderný bytový dom v ktorom sa bude nachádzať 24 bytov, v oblasti Triangel na Čiernej vode. Na tomto projekte spoločnosť Legon pôsobí ako generálny dodávateľ. Práce sa začali v decembri 2014.  

Radová zástavba na Čiernej Vode

Investor: Legon s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Jedná sa o šesť rodinných domov v jednej radovej zástavbe . Celková úžitková plocha cca 1200 m2 . Zaujímavosť : V tom čase , v rokoch 2006-2007 , radové zástavby sa v iných podobných lokalitách nerealizovali a pomer ceny s úžitkovosťou domu bol veľmi priaznivý , z tohoto dôvodu bol vysoký záujem o túto stavbu a domy boli vypredané do pól roka od začatia stavby . Teraz už máme inú dobu a radové domy sú skoro v každej novej lokalite . 

Obchodno - skladové centrum Just Play

Investor: Just Play
Dodávateľ: Doprastav a.s.

Štyri troj podlažné skladovo - obchodné priestory na Starej Vajnorskej v Bratislave. Legon s.r.o. realizoval na danej stavbe železobetónový monolit jednej z hála , murárske práce a zeteplenie t.j. vonkajšiu fasádu na všetkých halách . Zaujímavosť: Svetlá výška v týchto objektoch je 5 m a požiadavka investora bola zrealizovať betónové konštrukcie ako pohľadové za cenu klasických betónov . Podarilo sa a aj preto sme sa s investorom dohodli na realizácii ďalších prác aj na ostatných troch halách a nahradili sme predchádzajúcich dodávateľov stavbených objektov .

RŠKA Šamorín

Investor: Elements Resort
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Rekreačno športovo kongresový areál s rozlohou takmer 100 hektárov, Elements Resort. Na tomto výnimočnom projekte spoločnosť Legon realizuje železobetónové monolitické konštrukcie v celkovom objeme 500 000 eur. 

Hotel Saffron

Dodávateľ: Legon s.r.o.

V súčinnosti s Pamiatkovým ústavom v Bratislave realizujeme opravu fasády na Radlinského ulici v Bratilslave .

Tri rodinné domy

Investor: Legon s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Ako ďalšiu našu vlastnú investíciu realizujeme tri rodinné domy v Chorvátskom grobe , časť Čierna voda . Vsadili sme na moderné domy pre mladé rodiny v peknom prostredí . Vonkajšie žaluzie , trojsklá , sálavé podlahové kúrenie , kvalitné materiály a veľmi prijateľná kúpno - predajná cena . To je to , čím chceme prilákať budúcich majiteľov . 

Rodinný dom sa nachádza v lokalite Javorová alej . Má 100 m2 úžitkovej plochy a je osadený na pozemku o výmere 600 m2 .  Cena za holodom so 6 á pozemkom je 170 000 € s DPH . Na pozemku sú zrealizované terénne úpravy , nie sadové . Exteriér stavby s oploteníma a s terénymi úpravami je už ukončený a interier stavby vieme zrealizovať podľa požiadaviek budúceho majiteľa do 1 mesiacov od podpisu zmluvy . 

V prípade Vášho záujmu o bližšie informácie nás  kontaktujte na telefónnnom číslach: 0905 448 022 

Prečo Vám ponúkme dom práve na Čiernej vode ?

 Čierna voda je najrýchlejšie sa rozrastajúca nová lokalita v okolí Bratislavy , ktorá sa nachádza v blízkosti prírodnej rezervácie Šurský les . Nájdete tam tri materske škôlky , supermarket , nákupné centrum s DM drogériou , tenisové kurty , cukráreň , jazdecký areál  , nový kostol a iné vybavenie , ktoré zvýši komfort Vášho bývanie v tejto lokalite. 

AB na Starej Vajnorskej

Investor: TSS P&B
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Úplná rekoštrukcia spoločnosťou Legon, ako hlavným dodávateľom. Objem prác v celkovej hodnote cca 450 000€, nové kúrenie, voda, fasáda, oplotenie...Od demolácie až po maliarske práce. 

 

Petržalka city

Investor: Forespo
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Od konca roku 2012 sme realizovali na stavbe Petržalka city všetky murárske práce , spádové betóny , zateplenia garáži  a klienské zmeny .

RD Čierna voda

Dodávateľ: Legon s.r.o.

V roku 2012 sme ukončili rodinný dom v lokalita Chorvátsky grob , časť Čierna voda . Kvalitný projekt , kvalitná  práca a kvalitné materiály zaradili tento rodinný dom v zmysle energetického certifikátu do A-čkovej kategórie . 

Drieňová - Doprastav

Investor: Doprastav
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Kompletná prestavba kancelárskych priestorov a realizácia nového kontaktného zateplovacieho systému .

Práce boli vykonané v prvej polovičke roku 2011 .

 

Výrobno-skladový objekt v Trnave

Investor: Doprastav a.s.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Železobetónová monolitická  výrobno skladová hala, na ktorej sme realizovali celú hrubú stavbu so zakladaním a kontaktný zateplovací systém na danom objekte .

Milton house

Investor: H Real s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Popis stavby: Šesť podlažná administratívno - bytová budova realizovaná na Šoltésovej ulici , v centre Bratislavy . Tento objek je nie len architektonicky , ale aj technicky zaujímavý . Dutinové podlahy , predsadené hliníkové tienenie elektricky ovládané s horizontálnym posunom , dve podzemné podlažia garáži , kde podlaha 2.PP je cca 1,5 m pod hladinou Dunaja , kamenný obklad fasády , vstupné átrium ktoré má výšku cca 15 m a iné detaily robia  z tejto budovy dominantnú stavbu jej širšieho okolia .

Administratívna budova OXICO

Investor: OXICO s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Jedná sa o zákazku , ktorú sme získali a aj začali ako generálny dodávatel stavby v roku 2010 . Ukončená bola  v máji 2012. Zaujímavosťou je systém kúrenia a chladenia cez tepelné čerpadlá voda-voda a výborné investorsko - dodávateľské vzťahy .

Polyfunkčný objekt Legon

Investor: Legon s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Popis stavby : Štvorpodlažná administratívna budova spolu so samostatne stojacím  parkovacím domom . Táto stavba bola naša vlastná investícia so zámerom časť objektu si nechať pre vlastné potreby firmy a časť objektu predať . Tento zámer sa v roku 2010 podaril aj napriek realitnej kríze a bolo to hlavne z toho dôvodu , že od projekčných prác a aj počas realizácie sme sa snažili objekt realizovať vo vysokej kvalite a použili sme materiály a technológie vhodné pre modernú stavbu , ktorú môžeme smelo zaradiť do stavieb tretieho tisícročia . Pár príkladov: Odvetraná fasáda s nosným hliníkovým systémom , chladenie a kúrenie zabezpečujú tepelné čerpadlá vzduch - voda , dutinové podlahy , hliníkové okná a pod.

Administratívno-bytový objekt Octopus

Investor: IUWE a.s.
Dodávateľ: Invest s.r.o.

Popis stavby: Administratívno - bytová stavba , v ktorej prevládajú bytové jednotky . Objekt s neobviklou architektúrou po skolaudovaní kandidovala a aj vyhrala titul stavba roka . Firma Legon sa priamo zúčastňovala na koordinácii projekčných prác s realizáciou , na výbere poddodávateľov a neskôr na organizácii stavby . Zaujímavosť: Radi by sme ešte raz upozornili na architektúru tejto budovy , ktorá napríklad vytvára v strede veľké átrium plné zelene , niektoré chodby sú presvetlené preskleneným stropom , z výťahu priamo vstupujete do niektorých bytov a pod .

Administratívna budova Lindner I .

Investor: Lindner s.r.o.
Dodávateľ: Lindner s.r.o.

Popis stavby: Administratívna budova Lindner I bola realizovaná viacerými dodávateľskými firmami ako napríklad hrubú stavbu realizovala f. Zipp . Spoločnosť Legon mala za úloho koordinovať realizáciu medzi poddodávateľmi a kontrolovať samotnú realizáciu , či už kvalitu , alebo dodržiavanie časového harmonogramu .Zaujímavosť: Na prázdnej lúke vedľa Galvaniho ulice v roku 2003 firma Lindner postavila administratívnu budovu , čo v tom čase sa zdalo ako  nie najšťastnejší developerský projekt . Od vtedy tam vyrástli ďalšie tri budovy Lindner II ,III a IV. Tohoto času je to najväčšie zoskupenie administratývnych budov v Bratislave , spolu s Ikeou a Hornbachom s optimálnym napojením na dialničný obchvat .

Apartmánové byty na Kolibe

Investor: Wennor a.s.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Na Jeséniovej ulici sme zrealizovali deväť samostatne stojacích bytových domov . Spolu s terénnymi úpravami , opornými múrmi a komunikáciami náklady na stavbu boli cca 15 mil.€ . Zaujímavosti: Zakladanie stavieb bolo vo svahu cca 25% a v skalnatom podloží , nakoľko objekty mali podzemné garáže , výkopové práce boli nákladné a zdĺhavé . Boli to jedny z prvých bytových domov , ktoré sa postavili na Kolibe .