Polyfunkčný objekt Legon

Kategória: Stavby
Investor: Legon s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Popis stavby : Štvorpodlažná administratívna budova spolu so samostatne stojacím  parkovacím domom . Táto stavba bola naša vlastná investícia so zámerom časť objektu si nechať pre vlastné potreby firmy a časť objektu predať . Tento zámer sa v roku 2010 podaril aj napriek realitnej kríze a bolo to hlavne z toho dôvodu , že od projekčných prác a aj počas realizácie sme sa snažili objekt realizovať vo vysokej kvalite a použili sme materiály a technológie vhodné pre modernú stavbu , ktorú môžeme smelo zaradiť do stavieb tretieho tisícročia . Pár príkladov: Odvetraná fasáda s nosným hliníkovým systémom , chladenie a kúrenie zabezpečujú tepelné čerpadlá vzduch - voda , dutinové podlahy , hliníkové okná a pod.