Milton house

Kategória: Stavby
Investor: H Real s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Popis stavby: Šesť podlažná administratívno - bytová budova realizovaná na Šoltésovej ulici , v centre Bratislavy . Tento objek je nie len architektonicky , ale aj technicky zaujímavý . Dutinové podlahy , predsadené hliníkové tienenie elektricky ovládané s horizontálnym posunom , dve podzemné podlažia garáži , kde podlaha 2.PP je cca 1,5 m pod hladinou Dunaja , kamenný obklad fasády , vstupné átrium ktoré má výšku cca 15 m a iné detaily robia  z tejto budovy dominantnú stavbu jej širšieho okolia .