Výrobno-skladový objekt v Trnave

Kategória: Stavby
Investor: Doprastav a.s.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Železobetónová monolitická  výrobno skladová hala, na ktorej sme realizovali celú hrubú stavbu so zakladaním a kontaktný zateplovací systém na danom objekte .