Geologická

Kategória: Zatepľovanie
Investor: Bap s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Celková výmera 10 000 m2 . Realizované v rokoch 2009 až 2011 .