Centrál v Bratislave

Kategória: Zatepľovanie
Investor: Fenestra s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Pre f. Fenestra sme realizovalo kontaktný zateplovací systém na obchodno- kancelárskej novostavbe Centrál .

Stavba bola ukončená v roku 2012 k spokojnosti nie len Fenestry , ale aj k spokojnosti investorov stavby . 

Celková výmera bola 10 000 m2 .