AB na Starej Vajnorskej

Kategória: Stavby
Investor: TSS P&B
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Úplná rekoštrukcia spoločnosťou Legon, ako hlavným dodávateľom. Objem prác v celkovej hodnote cca 450 000€, nové kúrenie, voda, fasáda, oplotenie...Od demolácie až po maliarske práce.