Bytový dom

Kategória: Zatepľovanie
Investor: BCI s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

  Odhadované náklady na tnto projekt boli 200 000€. Práce boli vykonávané počas septembra 2013 a decembra 2013