MACRO

Kategória: Stavby
Investor: Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

Na administratívno-obchodnej budove v mestskej časti Ružinov, sme sa podieľali na celom procese výstavby hrubej stavby počnúc základmi až po finálnu úpravu fasády.