Obchodno - skladové centrum Just Play

Kategória: Stavby
Investor: Just Play
Dodávateľ: Doprastav a.s.

Štyri troj podlažné skladovo - obchodné priestory na Starej Vajnorskej v Bratislave. Legon s.r.o. realizoval na danej stavbe železobetónový monolit jednej z hála , murárske práce a zeteplenie t.j. vonkajšiu fasádu na všetkých halách . Zaujímavosť: Svetlá výška v týchto objektoch je 5 m a požiadavka investora bola zrealizovať betónové konštrukcie ako pohľadové za cenu klasických betónov . Podarilo sa a aj preto sme sa s investorom dohodli na realizácii ďalších prác aj na ostatných troch halách a nahradili sme predchádzajúcich dodávateľov stavbených objektov .