Realizujeme

STEIN2

Investor: YIT Slovakia a.s.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

 

Na projekte Stein2, spolupracujeme na realizácii kontaktného zatepľovacieho systému bytových domov v 1. aj 2. etape. Všetky realizované plochy sa nachádzajú vo vnútrobloku komplexu.  Súčasťou dodávky boli všetky finálne povrchy okrem tehlového obkladu, pod ktorý sa však pripravila systémová izolácia z lamiel z minerálnej vlny. S prácami sa začalo v druhej polovici roka 2017.

 

CityPark Ružinov

Investor: Metrostav Slovakia a.s.
Dodávateľ: Legon s.r.o.

City Park Ružinov sa skladá z troch výškových budov s 21 až 25NP, pričom prvé tri podlažia sú rozľahlejšie a slúžia ako obchodné priestory, prípadne byty s ateliérovými podmienkami. Zvyšok veží tvoria byty. Naša firma je súčasťou projektu ako realizátor zateplenia fasády na jednej celej veži C, s výnimkou obkladových častí. Začalo sa koncom roka 2017.