LEGON


"viac ako 20 ročné skúseností so zateplením"NIDO2

Kompletná realizácia kontaktého zatepľovacieho systému na projekte NIDO2, na Tomášikovej ulici v Bratislave. Cca 6000m2 kzs v rôznch skladbách a omietkách.

Eurovea 2

Kompletné zateplenie všetkých interiérov na významnom projekte Eurovea 2. Viac ako 12000 m2 lamiel, 500m2 Obifonu a 27000 m2 KZS.

ZŠ Javorová Alej

Realizácia zateplenia a vonkajších omietok na projekte "rozšírenia kapacít základnej školy" v Chorvátskom Grobe na Javorovej Aleji. 1500m2 fasádnej omietky.